"Stanna inte kvar i det förflutna, dröm inte om framtiden, koncentrera ditt sinne på nuet."
/Buddha

Pendelhealing  – Användning av en pendel som ett verktyg för att stimulera läkning i sig själv och andra.

Pendelhealing  är en relativt ny disciplin.
Det spårar sina rötter tillbaka till 1970-talet i Frankrike och har därefter utvecklats oberoende av både europeiska och amerikanska “pendlare”.

Under mitt arbete på detta område blev det tydligt att användningen av pendeln som ett helande verktyg skilde sig avsevärt från pendling (fråga frågor och lokalisering av dolda föremål )
så jag gjorde skillnaden mellan pendelhealing  och pendling och det har utvecklats nu till en distinkt helande modalitet i sig själv .

En av de underbara aspekterna av pendelhealing  (annat än att den är mycket effektiv) är att du kan kombinera den med andra läkningsmetoder, manifestationstekniker, andlig övningar etc. för att förbättra resultaten av vad du kombinerar med.

Det finns egentligen ingen gräns för vad som är möjligt med pendelhealing  och jag är överraskad över det mirakulösa läkningssystemet som jag rapporterat av pendelhealing av resultaten av mitt eget pendelarbete.

distanshealing